Kontakt

KONTAKT:

Forbis Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Gogolińska 2

Osoba kontaktowa:

Monika Augustyniak
m.augustyniak@grupaforbis.pl
kom.: 796 631 949

Katarzyna Klimek
k.klimek@grupaforbis.pl
kom.: 574 642 659

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Firma Forbis Sp. Z o.o.); 2) kontakt z Administratorem- praca@grupaforbis.pl,; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu